.

Polityka prywatności  IPcam.systems

Strona administracyjna  http://ipcam.systems/  (strona) respektuje prawa odwiedzających stronę. Bezwarunkowo uznajemy wagę poufności danych osobowych odwiedzających naszą Stronę. 
Odwiedzając Stronę, w pełni zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności. 
Główne postanowienia naszej polityki prywatności są sformułowane w następujący sposób:

·          Nie udostępniamy twoich danych osobowych stronom trzecim.

·          Nie udostępniamy Twoich danych kontaktowych bez Twojej zgody.

·          Niezależnie określasz ilość ujawnionych danych osobowych.


Zebrane informacje 

Zbieramy następujące informacje:

·          Informacje techniczne automatycznie zbierane przez oprogramowanie Serwisu podczas jego wizyty.

·          Dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełniania formularzy opinii.

Informacje techniczne

Kiedy odwiedzasz Stronę, administracja strony automatycznie staje się dostępną informacją ze standardowych dzienników serwera (logi serwera). Obejmuje to adres IP komputera (lub serwera proxy, jeśli jest używany do łączenia się z Internetem), nazwę dostawcy Internetu, nazwę domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego, informacje o witrynie, z której dokonano przejścia na Stronę, strony Witryny które odwiedzasz, datę i godzinę tych wizyt, pobrane pliki. Informacje te są analizowane przez nas w formie zagregowanej (bezosobowej) w celu analizy obecności Witryny i są wykorzystywane przy opracowywaniu wniosków dotyczących jej udoskonalania i rozwoju. Połączenie między Twoim adresem IP a twoimi danymi osobowymi nigdy nie jest ujawniane osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo.
Informacje techniczne dotyczące odwiedzania Strony (bezosobowe) są również gromadzone przez liczniki statystyk zainstalowane na stronie.

Wykorzystanie otrzymanych informacji

Informacje podane podczas wypełniania formularzy opinii, a także informacje techniczne są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia witryny. Wszystkie dane kontaktowe, które nam przekazujesz, ujawniane są wyłącznie za twoją zgodą. Adresy e-mail nigdy nie są publikowane w Witrynie i są wykorzystywane przez nas wyłącznie do komunikowania się z Tobą.

Udostępnianie informacji stronom trzecim 

Nigdy nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to bezpośrednio wymagane przez prawo (na przykład na wniosek sądu).

Używanie plików cookie

Witryna korzysta z technologii identyfikacji użytkowników na podstawie plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Gdy Użytkownik korzysta z Witryny, pliki cookie mogą być zapisywane na komputerze używanym przez niego w celu uzyskania dostępu, który później zostanie wykorzystany do automatycznego autoryzowania Użytkownika w Witrynie, a także do zbierania danych statystycznych, w szczególności w zakresie obecności na Stronie. Jednak nigdy nie zapisujemy danych osobowych ani haseł w plikach cookie. Jeśli nadal uważasz, że z tego czy innego powodu używanie plików cookie jest dla Ciebie nie do przyjęcia, masz prawo zabronić przechowywania plików cookie na komputerze używanym do uzyskania dostępu do Witryny poprzez odpowiednie dostosowanie przeglądarki. Należy pamiętać, że wszystkie usługi w Internecie korzystające z tej technologii będą niedostępne.

Linki do innych stron

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. My z kolei nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron. Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas opuszczania naszej witryny i uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej witryny, która zbiera dane osobowe użytkownika. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez  http://ipcam.systems/ .

Ochrona danych

Administracja witryny chroni informacje dostarczane przez użytkowników i używa ich wyłącznie zgodnie z zaakceptowaną Polityką prywatności. Witryna wykorzystuje ogólnie akceptowane metody ochrony w celu ochrony informacji przed utratą, korupcją i nieuprawnionym rozpowszechnianiem. Bezpieczeństwo jest wdrażane przez oprogramowanie, bezpieczeństwo sieci, procedury kontroli dostępu, stosowanie kryptograficznych środków ochrony informacji, zgodność z politykami prywatności.

Przepisy końcowe

Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi zawarcia umowy lub umowy między Właścicielem Strony a Użytkownikiem dostarczającym dane osobowe. Polityka prywatności informuje jedynie o podejściu do Strony w celu pracy z danymi osobowymi. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz skontaktować się z administratorem strony za pomocą  formularza kontaktowego: